Ο πλούτος της Μάνης

Στον κατηχητικό του Λόγο ο Άγιος Ιωάννης το Χρυσόστομος που διαβάζεται το βράδυ της Αναστάσεως λέει: «Πάντες απολαύσατε του πλούτου της χρηστότητος. Μηδείς θρηνείτω πενίαν». Εμείς στην λογική των Μανιατών ποίμνη λέγομεν: «Πάντες απολαύσατε του πλούτου της χρηστότητος του νέου σας Ποιμενάρχου. Μηδείς θρηνείτω πενίαν λόγων και έργων». Η επισκοπική διακονία του π. Χρυσοστόμου είναι εγγύς. Ίδετε!

Ο Μητροπολίτης Μάνης τραγουδά «Η Πατρίς μου είναι η Μάνη»

Είναι από τις σπάνιες φορές που ένας Ιερέας και μάλιστα σε ανώτατο βαθμό όπως είναι ο Μητροπολίτης στις ημέρες που ζούμε στο τέλος της λειτουργίας να τραγουδά μαζί με τους πιστούς μέσα στην εκκλησία πατριωτικά τραγούδια του τόπου που ηγείται.